DECLARACIÓ DE VENÈCIA


Comunicat final del Simposi

LA CIÈNCIA I LES FRONTERES DEL CONEIXEMENT :
EL PRÒLEG DEL NOSTRE PASSAT CULTURAL


Venècia, 7 març de 1986


Roumanie [Français] Angleterre [Anglais] Bresil [Portugais] Espagne [Espagnol] Syrie [Arabe]


Als assistents al simposi La Ciència i les fronteres del coneixement: el pròleg del nostre passat cultural, organitzat per la UNESCO en collaboració amb la Fundació Giorgio Cini (Venècia, 3-7 de març de 1986), amb un esperit obert i investigador pel que fa als valors actuals, s'han posat d'acord en els següents punts:

  1. Estem presenciant una importantíssima revolució en et camp de la ciència, revolució deguda a la ciència bàsica (i sobretot a avenços en la física i en la biologia), als canvis violents produïts en la lògica, l'epistemologia i en la vida quotidiana a causa de les seves aplicacions tecnològiques. Tot i això, notem alhora una distància considerable entre una nova visió del món que surt de l'estudi dels sistemes naturals i els valors que continuen prevalent en la filosofia, les ciències humanes i socials i en la vida de la societat moderna, valors que es basen principalment en el mecanicisme determinista, positivista o nihilista. Nosaltres creiem que aquesta discrepància és nociva i fins perillosa de cara a la mateixa supervivència de la nostra espècie.

  2. El coneixement científic, pel seu propi ímpetu intern, ha assolit un punt en què pot començar a dialogar amb altres formes de coneixement. En aquest sentit, i tot i reconèixer les diferències bàsiques entre la Ciència i la Tradició, nosaltres les considerem més complementàries que oposades. Aquest intercanvi nou i mútuament enriquidor entre la ciència i les diferents tradicions de món obre la porta a una nova visió de la humanitat i fins i tot a un nou racionalisme que podria menar a una nova perspectiva metafísica.

  3. Sense voler intentar un enfocament globalista ni establir un sistema tancat de pensament, ni inventar una utopia nova, acceptem la necessitat urgent d'una investigació realment transdisciplinària a través d'un intercanvi dinàmic entre les ciències naturals, les ciències socials, l'art i la tradició. Es podria dir que aquest mètode transdisciplinari és propi del nostre cervell per la interacció dinàmica dels seus dos hemisferis. Així la investigació conjunta de la naturalesa i la imaginació, de l'univers i de l'home, ens podria acostar més a la realitat i ens permetria afrontar els diversos reptes dels nostres dies.

  4. La forma convencional d'ensenyar la ciència a través d'una presentació lineal del coneixement amaga el divorci que hi ha entre la ciència d'avui i les visions del món que estan desfasades. Subratilem la necessitat de trobar nous mètodes educatius que tinguin en compte el progrés científic actual, que ara harmonitza amb les grans tradicions culturals, la preservació i l'estudi aprofundit de les quals sembia que són imprescindibles. La UNESCO seria l'organització adient per promocionar aquestes idees.

  5. Els reptes del nostre temps —el risc de destrucció de la nostra espècie, l'impacte de la informàtica, les implicacions de la genètica, etc.— demostren les responsabilitats socials de la comunitat científica, tant en la iniciació com en l'aplicació de la recerca. Tot i que els científics no tenen cap control sobre les aplicacions dels seus propis descobriments, no han de restar passius quan s'enfronten amb la utilització fortuïta d'allò que han descobert. Nosaltres opinem que la magnitud dels reptes d'avui requereix, per una banda, un flux fiable i constant d'informació cap al públic i, per l'altra, l'establiment de mecanismes multi- i transdisciplinaris de guiïn i fins i tot duguin a terme la presa de decisions.

  6. Esperem que la UNESCO consideri aquest encontre com un punt de partida i que fomenti més reflexió en un esperit de transdisciplinarietat i universalitat.


Participants :

D.A. Akyeampong ( Ghana )

Avishai Margalit ( Israel )

Ubiratan d'Ambrosio ( Brazil )

Yujiro Nakamura ( Japó )

René Berger ( Suïssa )

Basarab Nicolescu ( França )

Nicolo Dallaporta ( Itàlia )

David Ottoson ( Suècia )

Jean Dausset ( França )
Premi Nobel de Fisiologia i Medicina

Abdus Salam ( Pakistan )
Premi Nobel de Física

Maitreyi Devi ( India )

Rupert Sheldrake ( Gran Bretanya )

Gilbert Durand ( França )

Henry Stapp ( EUA )

Santiago Genovès ( Mèxic )

David Suzuki ( Canadà )

Susantha Goonatilake ( Sri Lanka )


Observadors Participants : Michel Random (França) i
Jacques Richardson (França - EUA)

Roumanie [Français] Angleterre [Anglais] Bresil [Portugais] Espagne [Espagnol] Syrie [Arabe]


Bulletin Interactif du Centre International de Recherches et Études transdisciplinaires n° 2 - Juin 1994


Accueil


bulletins suivant


Centre International de Recherches et études Transdisciplinaires
http://www.ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b2c4_ca.php - Dernière mise à jour : Samedi, 20 octobre 2012 14:19:03